Robert Tornyai – I.R.T., Hrubá Borša 8, 92523 Hrubá Borša

Volajte: +421 902 916 858

  +421 911 322 278

E-mail: irt@irt.sk

Medzinárodná a vnútroštátna
cestná nákladná doprava